1915 –

Smedjebackens musiksällskap 1919

Smedjebackens musiksällskap

 

1916 Den första konserten   (UR Dalapilen 1916-03-10)

Smedjebackens Musiksällskaps konsert i Norrbärke kyrka i söndags hade glädjande nog samlat i det närmaste fullt hus, skada blott, att biljettpriset var satt så lågt som till 50 öre, hvarigenom det ekonomiska resultatet torde ha blifvit allt för litet med hänsyn till de dryga omkostnader, som oftast äro förenade med dylika konserter.Programmets samtliga nummer fingo ett mycket godt utförande och man måste förvånas öfver det goda resultat, sällskapets dirigent, Musikdir. Carl Brodin kunnat åstadkomma på den korta tid musiksällskapet existerat. I Haydns Symfoni N:o 11 klingade orkestern mycket vacker och därtill i Mendelsohns marsch ur Midsommarnattsdröm synnerligen ståtlig.

Brudkör ur Lohengrin utfördes af kör och orkester, samt som slutnummer Lindblads stämningsfulla »Om vinterkväll» för soli, kör och piano. Sopransolot utfördes förtjänstfullt af en Smedjebacksbo, fru Wahlqvist, och tenorpartiet sjöngs briljant af den vid konserten medverkande tenorsångaren, löjtnant Martin Öhman från Stockholm, hvilken dessutom sjöng Södermans Kung Heimer och Josephsons Hemlängtan. Hr Öhman äger en mycket klangfull och väl egaliserad tenor af mörk timbre samt har ett varmt och synnerligen musikaliskt föredrag, hvilka företräden kommo särskildt väl till sin rätt i Josephsons Hemlängtan.

Efter konsertens slut var gemensam supé anordnad på Hotell Gästis för sällskapets medlemmar.

 

När Smedjebackens Musiksällskap inledde sin verksamhet på våren ”dess första år”, 1916, bestod det av en orkester och en kör. Vid den allra första konserten, den 5 mars 1916, bestod kören av 48 medlemmar, nämligen:
Medlem 1919

1919-Smedjebackens-Musiksällskap

1927

1927

 

Smedjebackens-Barnkör

Smedjebackens-Barnkör

1912 Brodins barnkör_2 namn

Carl Brodins barnkör

Musikdirektör Carl Brodin var en legendarisk ledare för musiklivet i Smedjebacken. Hans barnkör bildades flera år innan han startade Musiksällskapet. Hans barnkör blev på sin tid riksbekant när den drog land och rike omkring på sina sångarturnéer klädda i Rättviksdräkten. På den tiden fanns inte Norrbärkedräkten, men på det här sättet ville man visa att kören var hemmahörande i Dalarna. Kören sjöng trestämmigt och var helt oberoende av noter. Brodin var mycket noga med att allt skulle kunnas utantill.

Barnkören sjöng offentligt första gången vid några tillfällen 1905 och bestod då av ett 10-tal flickor. Året därpå utökades antalet sångare. 1907 sjöng kören i Säterdalen. 1908 gick färden till Siljans-socknarna och 1909 till Stockholm där de sjöng på utställningen på Skansen. Där sjöngs ”Kungssången” för självaste Gustaf V som efteråt hälsade på alla körmedlemmarna. Året därpå företogs en 14 dagars turné på Västkusten med bl a två konserter i Göteborg. Kullorna var nu 35 till antalet och mottogs överallt hjärtligt. 1913 gick färden åter till Falun och Siljansbygden, 1914 till Malmöutställningen och Köpenhamn. Resorna gjordes nästan alltid med tåg. Bilar var ju ovanliga på den tiden.

Sydsvenska Dagbladet skrev från en konsert i Kongresshallen: ”Därjämte visade de en riktigt god skolning, intonade så rent och taktfast både en- och flerstämmigt, att man inte alls behövde skyla över eller tänka på bristande barnaförmåga. Allting sjöngs utantill och med största säkerhet. De har visst 40 st på repertoaren.”

Smedjebackens Barnkör med Brodin

Smedjebackens Barnkör med Brodin

Carl Brodin med kören

Carl Brodin med kören

Waldemar Holm och skolkören

Waldemar Holm och skolkören