Historik

Smedjebackens musiksällskaps blandade kör & Norrbärke kyrkokör  Körens historik 1915 – 2015
Mitt under brinnande världskrig föddes en idé av musikdirektör Calle Brodin som var kantor i Norrbärke församling. Han hade märkt att

Carl Brodin

Carl Brodin

iSmedjebacken fanns det intresse för sång och musik. Man borde försöka bilda ett musiksällskap, tyckte Calle. Genom att sätta in en annons i Borlänge tidning oktober 1915 fick han en bekräftelse på sitt antagande. Syftet med bildandet av ett musiksällskap i Smedjebacken var enligt Brodins utsago:
”Ett sådant sällskap skall genom anordnande av musikaftnar och konserter väcka och underhålla intresset för tonkonsten i samhället.” På kort tid uppgick antalet medlemmar till 100 personer varav 44 var aktiva medlemmar. Interimstyrelsen såg till att stadgar faställdes och den första styrelsen konstituerade sig. Därmed var Smedjebackens Musiksällskap bildat. Avgiften faställdes till 20 kr för aktiva och passiva medlemmar fick punga ut med 2 kr men då ingick entré till två större konserter om året. Brodin blev musiksällskapets förste dirigent och ordförande blev kyrkoherde Axel Ihrmark. Eftersom musiksällskapet även bestod av en orkester genomfördes succéartade kyrkokonserter i bl a Norrbärke Kyrka. Entréavgiften var vid denna tid 50 öre. På repertoaren fanns bl a verk för kör och orkester av Wagner och Grieg. Det framfördes även ”klassiska” körverk av t ex följande kompositörer: Berg, Josephson, Söderman och Lindblad, för att nämna några från bevarade programblad. I slutet av 1922 uppstod en schism mellan orkestermusikerna och sångarna. Skilsmässan var ett faktum, men en trogen skara sångare fortsatte sjunga under Brodins ledning.

Västra Dalarnas Körförbund, VDK bildades 1925 på initiativ av Brodin. Där ingick Musiksällskapet  tillsammans med körer från Ludvika, Grängesberg och Vansbro. VDK-sångarna gjorde vid denna tid en bejublad föreställning i Stockholm under ledning av självaste Hugo Alfvén. Körförbundet kom så småningom att omfatta körerna från Smedjebacken, Grängesberg, Grangärde, Säfsnäs, Dala-Floda, Nås och Sörvikskören totalt runt 150 körsångare. Körerna deltog i de nationella samlingar som anordnades vart femte år av dåvarande Sveriges Körförbund på platser som Jönköping, Göteborg, Stockholm och Helsingborg. I början av 1970-talet gjordes ett särskilt körsamarbete mellan Jämtlands Körförbund och Västra Dalarnas Körförbund. VDK:s körer fyllde tre bussar och for till Östersund för att där  med ”Jämtlänningarna” framföra

Waldemar Holm 1965

Waldemar Holm 1965

L-E Larsons ”Förklädd gud” tillsammans med  Grängesbergs Orkesterförening. Samarbetet blev en stor succé på många plan! Körarbetet inom VDK har sedan starten pågått regelbundet med mer eller mindre intensiva arbetsår. Sedan år 1998 har den här verksamheten legat ”i malpåse” inför ett gemensamt beslut av de ingående körerna om framtiden. Beslutet att lägga ned Västra Dalarnas Körförbund togs vid ett sammanträde den 24 oktober 2011.

I hela 32 år var direktör Brodin körens ledare, men 1947 avgick han och efterträddes av musikdirektör Waldemar Holm.
Kören fick nu delvis en ny repertoar, större körverk uppfördes såsom ”Förklädd gud” av Lars-Erik Larsson, Ivar Widéens ”Vid Jesu kors” och ”Juloratoriet”, samt Oskar Lindbergs kantat ”Det ljusa landet”. På 1950-talet inleddes en tradition för Musiksällskapet att sjunga på olika vårdinrättningar. Då Waldemar Holm 1967 gick ur tiden tog körens vice dirigent Holger

Holger Pettersson

Holger Pettersson

Pettersson över ledarskapet. Han förde Brodins och Holms arv vidare.

Kyrkokantor Erik Svensson övertar 1971 tjänsten i Norrbärke församling efter Holger Pettersson. Genom Eriks förtjänst har körens repertoar under de senaste decennierna breddats ordentligt. Numera sjungs inte bara den klassiska körlyriken utan även bearbetningar av operetter, folkmusik, schlagers, popmusik och musikaler. Dessutom har Erik berikat och utvecklat körens sångkunnande med ett stort antal sakrala musikverk på ett mycket skickligt och övertygande sätt. Det som genomsyrar Eriks sätt är hans omättliga engagemang för kören samt hans positiva tänkande och optimism, vilket givetvis inspirerar sångarna. Eriks motto borde vara ”ingenting är omöjligt” vilket följande lista visar.

Musikverksförteckning i kronologisk ordning

Erik Svensson 1975

Erik Svensson 1975

 • Kompositör                 Titel                            Årtal  
  Lars-Erik Larsson – Förklädd Gud – 1973, 1979, 1986, 1993, 2003
  A Öhrwall  –  Gaudete – 1973, 1975, 1985, 1986, 1991
  J S Bach  –  Wachet auf –1975
  Hilding Rosenberg  –   Den heliga natten – 1976, 1977
  D Buxtehude  –  Allt vad helst I gören – 1976, 1992
  H Schütz  –  Kristi sju ord på korset – 1976, 1992
  G F Händel  –  Messias – 1982, 1983, 1985
  J S Bach  –   Magnificat – 1985
  F Schubert  –  Mässa i G – 1986, 1994
  W A Mozart  –  Kröningsmässa – 1989, 1990, 1991
  G Fauré  –  Requiem – 1990, 1994
  A Vivaldi  –  Gloria – 1992, 1996, 1997
  August Söderman  –  Andliga sånger – 1993, 2008
  W A Mozart  –  Requiem  –   2005
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *

Julaftonssång på Vårdcentralen En mycket lång tradition (från 1950-talet) var att kören sjöng julsånger på julaftonens eftermiddag på Vårdcentralens alla tre avdelningar när en av prästerna var där för att läsa julevangeliet. Den här traditionen upphörde under 1990-talet då det blev svårt att samla en kör med sångare i alla stämmor.

Rikskyrkosångshögtider Kören har deltagit i alla rikskyrkosångshögtider sedan år 1975.Högtiderna äger rum vart tredje år. Östersund, Skellefteå, Visby, Kalmar, Göteborg, Uppsala och Kiruna är ett urval av de platser där kören har medverkat.

Körweekend Sedan 1975 har kören, varje höst, samlats till en körweekend eller en kördag som upptakt inför kommande verksamhet. Ofta tillsammans med en sångpedagog som gett olika tips för att höja sångkvalitén genom tonbildning och sångteknik. Pedagoger som har anlitats är Eva Larsson Myrsten, Stockholm, Maud och Peter Kronlöw, Karlstad, Anders Andersson och Dag Bergqvist, Stockholm för att nämna några stycken. Vid körens senaste ”kick-off” 2012 och 2013 har sångpedagogen Mattias Danielsson (Lidingö) givit kören en ordentlig inspiration inför det kommande sångaråret.

Jubileum  75 år År 1990 i oktober firade kören sitt 75-årsjubileum med en högtidlig konsert i Norrbärke kyrka. Programmets huvudnummer var Faurés Requiem. Solister var Anna Jerregård, Michael Svedberg. I övrigt bestod programmet av musik från 1500-talet, Orlando di Lasso och fram till våra dagar med arrangemang för kör av bl a Håkan Sund, Kjell Lönnå och Per-Anders Sjöberg. Konserten avrundades med supé i Folkets Hus för medverkande och inbjudna gäster under festliga former.

Folkmusik  Under 90-talet gjorde kören en liten satsning på nyare skriven folkmusik av Jörgen Dicander ”Missa Dalecarlica” och ”Påskoratorium”, gudstjänstmusik i folkton. ”Kör i folkton” var namnet på en serie häften nyskriven folkmusik där bl a bröderna Sund,  Robert och Håkan arrangerat och som kören flitigt använt sig av. Det allra senaste i folkmusikväg står tenoren Markku Miettinen för som gjort melodin till Norrbärke Brudmarsch och där Markku, Mervi Sahlman och Erik Svensson tillsammans gjort ett körarrangemang på nämnda brudmarsch vilken framfördes i april 2012 ffg.

Jubileum  80 år 1995 i oktober firade kören sitt 80-årsjubileum med stor profankonsert i Folkets Hus tillsammans med Ludvika Spelmanstrio, dragspelskungen Sören Rydgren och sångsolisten Peter Resare. Kören framförde bl a ”Vals i tango”, ”Kö-sång”, ”Gubben Noach”, ”Anthem ur Chess”, ”Bluesette”, ”Och jungfrun hon går i ringen” och ”In these deligthful pleasant groves”. Konserten varade i längsta laget men blev trots det mycket uppskattad av publiken!

Grundarens musik  (1996) Vid Norrbärke församlings 350-års jubileum framfördes Carl Brodins Jubileumskantat från 1946 skriven för kör, solist och orkester. Dessutom framfördes, vid samma tillfälle, några av Brodins egna orgelverk.

Millennieskiftet Millenniepsalmen specialskriven till årsskiftet 1999-2000 blev upptakten till ett bestående samarbete mellan kören och Manskören att sjunga tillsammans vid nyårsbönen i kyrkan. Detta samarbete är nu en väl inarbetad tradition!

Jubileum  85 år I maj år 2000 gick startskottet för körens 85-årsjubileum i Norrbärke kyrka tillsammans med Manskören och Cantilena-kören. Varje kör medverkade med en egen sångavdelning och gemensamt sjöngs ”Domine ad adjuvandum” av Homilius, ”Skaffa mig rätt” av Mendelssohn samt ”Cantate Domino” av Bossi. Konserten var årets inledning av ”Toner vid Barken” Efter konserten intogs en välsmakande supé på hotell Gästis samt överraskande underhållning med spex och sång av ett antal tjejer i kören. Det var en mycket lyckad konsert och fest!

Nya Traditioner (Julton)   Samarbetet med Manskören och Cantilena-kören har de senaste 20 åren blivit en stor och lyckad tradition. Närmast går tanken till  alla julkonserter som genomförts i kyrkan. Musikskolan har även medverkat med sina ensembler vid denna jultradition. I den fullsatta kyrkan har publiken fått lyssna till traditionella och nyare julsånger. Vad är en jul utan julsånger?! Här bör också nämnas att Ulf Hällkvist varit solist i Adams julsång ”O helga natt” med Mervi Sahlman vid pianot under alla dessa år.

Höstkonserter   De senaste åren närmare bestämt 1999, 2000, 2001 och 2003 har körernas samarbete mynnat ut i bejublade Höstkonserter i november i Bergahallen, där även lokala musikskolan har medverkat. Konferenciär har varit Ulf Hällkvist. Lokala dansband som  har varit med är Chapelle, Choice och Clabbez. Gästsolister har varit Maria Keohane och Anna-Maria Johansson också de med lokal anknytning. Konserterna har besökts av cirka 1000 personer vid varje tillfälle och det måste nog betraktas som bland de största och mest framgångsrika kulturhändelserna i Smedjebackens kommun. Ett axplock ur den gemensamma körrepertoaren Benny Anderssons ”Klinga mina klockor”,  Py Bäckmans ”Stad i ljus”, Björn & Benny ”Thank you for the music”, ”Den gamla vaktparaden”, ”Master of the house” (ur Les Miserables), Sound of Music, från Hasse & Tages ”hundar, (gula,gröna)”  ”Att angöra en brygga” och ”As time goes by”.

2005, Körens 90 års jubileum Efter cirka ett års mer eller mindre intensiva perioders körövningar av Mozarts klassiska storverk, Requiem tillsammans med vår körledare Erik Svensson framfördes detta som en jubileumskonsert i samband med avslutningen på musikveckan ”Toner vid Barken”. Förutom kyrkokören medverkade även Cantilena-kören och Manskören. Solister var; Maria Keohane, sopran Ann-Kristin Jones alt, Thomas Annmo tenor och Dag Bergqvist bas samt Bergslagens Kammarsymfoniker. Resultat kan bara sägas med ett enda ord – STRÅLANDE!

Körresor till England 2005 Cheltenham och 2008 Canterbury. Cheltenham blev basen för rundturer i grevskapet Cotswolds där vi besökte de kända städerna förutom Cheltenham, Gloucester och Stratford-upon-Avon (Shakespeares hemstad). Englandsbesöket gav mersmak och redan 2008 åkte vi tillbaka, denna gång till Canterbury där vi gjorde ett flertal besök i katedralen: en särskild guidning och evensong med kyrkans gosskör mm. Vi hann också med ett besök i Svenska kyrkan i London och fick en genomgripande redogörelse för verksamheten där. Dessutom genomförde kören en uppskattad sångstund för de anställda.

Riksfester 2006 Järvsö, 2009 Lysekil. Sista helgen i maj deltog vi i Riksfesten i Järvsö, flera musikaliska storsamlingar med runt 600 sångare i fagra Järvsö. Vi bodde i några småstugor och levde riktigt turist- och friluftsliv! I Lysekil var vi, dagarna tre, i början av september tillsammans med 950 körsångare från hela Sverige och deltog i gudstjänster, sjöbodar, rikskörens stora musikgudstjänst, kvällskonsert och avslutande festhögmässa. Denna gång bodde vi ”flott” i Gullmarsstrand. Så mycket färja på så kort tid har nog ingen av oss åkt tidigare! År 2012 hade ett tjugotal av körens sångare valt att få åka till Vadstena på Riksfest, men blev snuvade på den resan då vi trots tidig anmälan ändå inte fick komma med då deltagarplatserna var alldeles för få.

Kungabesök Valsverkets 150 års jubileum år 2006 firades med en stor konsert i kyrkan 28 aug där vår kör, Manskören och Cantilena-kören samt lokala solister medverkade. Det blev sång i Gamla Meken vid kungens besök 7 september. Alla tre körerna var åter i farten med att sjunga ”Kungssången”, ”Nationalsången” och ”Vaktparaden” till text av Povel Ramel. I den sistnämnda sången gjorde kungen tydliga försök att vara med på ett hörn för att sjunga.

Höstkonsert i Bergahallen 2006 ”En underhållningskonsert med swing” (5:e och sista … vem vet!!!) I mitten av november ägde två konserter rum. Ulf Ohlssons Swingtett; Katarina Frogner Kockum, sång; Marcus Moszny, piano och Ludvika Spelmanstrio var inbjudna gäster. Dessutom medverkade Blandade Kören, Manskören, Cantilena-kören och Västerbergslagens Dans- och Musikskola i två oerhört bejublade föreställningar av sällan skådat slag. Här fanns alla musikgenrer representerade!

Körsång vid bröllop 8 vigslar under perioden 2007 – 2014. Under de här åren sjöng alla tre körerna (Blandade kören, Manskören & Cantilena-kören) för sina körsångarkompisar vid deras bröllop i kyrkan. Det blev väldigt populärt att gifta sig bland körsångarna, nästan som en ny modefluga! Självklart ställde vi upp och sjöng det vackraste vi kunde för att ge dem lite hjälp på vägen! De senaste gångerna har vi sjungit den nyskrivna Norrbärke Brudmarsch.

Kontraktskörs-konserter 2007 & 2008 I juni 2007 samlades kontraktets kyrkokörer till en gemensam konsert i Dala-Järna kyrka för att manifestera det nybildade kontraktet, Västerbergslagens kontrakt. En storstilad konsert med kända och välklingande sånger genomfördes i kyrkan och därefter intogs en rikligt tilltagen supé i Församlingsgården med mycket gemensam körsång. 2008 i Dala-Järna 19 april och Grangärde 20 april framfördes ”Förklädd gud” av Lars-Erik Larsson av kontraktets kyrkokörer tillsammans med Grängesbergs Orkesterförening, solisterna Maria Jansson och Peter Resare under ledning av dirigenten Erik Nordström. Båda kyrkorna var fullsatta!

Picnic konsert 2009 Konserten ägde rum i Gamla Meken. Kören sjöng tillsammans med The Rifflers som bl a består av körmedlemmarna Markku Miettinen (som kapellmästare i bandet) och Yvonne Eriksson (som vokalist) och Cantilena-kören. Tillsammans genomförde de en bejublad ”Picnic-konsert” . Det lokala bandet framförde 50- och 60-talsmusik och bandet & körerna sjöng och spelade de välkända ABBA-låtarna ”I have a dream” och ”Money, money, money”. En otroligt lyckad konsertkombination och ett fantastiskt framförande. Stämningen på topp – hela kvällen!

2010, Körens 95 års jubileum Jubiléet firades med dunder och brak i Gamla Meken uti vårsolens glans!!! Åter igen slog sig de tre körerna samman (Blandade Kören, Manskören och Cantilena-kören) och genomförde ett program med den röda tråden att göra en resa i körsångens värld från starten 1915 fram till 2010. Det blev lite nostalgiska tillbakablickar samt musik från igår och idag. Ur programmet kan nämnas t ex den mäktiga körsatsen ”O Fortuna” ur Carmina Burana av Carl Orff och Oskar Lindbergs körklassiker ”Pingst” som dirigerades av körledaren Erik Svensson. Solister ur körens egna led var Yvonne Eriksson, Peter Öbrell och kvällens konferencier Ulf Hällqvist. Manskören bjöd på egna sångavdelningar under sin ledare, Staffan Carlsson. Många av körarrangemangen ackompanjerades av den för dagen sammansatta Jubileums-orkestern bestående av Markku Miettinen gitarr/saxofon, Mervi Sahlman piano, Göran Israelsson bas samt Niklas Vikersjö på trummor. Allt samverkade för att ge en blandad konsert som på olika sätt kom att ge ALLA en musikalisk godbit att suga på, med andra ord det var bäddat för en musikalisk succé!!! Under kvällen avslöjades även vem som fick årets stipendium ur Waldemar Holms minnesfond, Markku Miettinen! Med detta väl blandade program – en kavalkad i ord och toner – nostalgi och förnyelse – avslutades ännu en femårsperiod och påbörjades den NYA femårsperioden med solklar inriktning mot   v å r t   kommande 100 års JUBILEUM – 2 0 1 5!

Hösten 2010 och framåt – – –
Samarbete med Söderbärke Kyrkokör Under hösten 2010 inleddes ett fruktbärande samarbete med Söderbärke Kyrkokör där vi tillsammans gjorde en konsert i Söderbärke kyrka med körerna och solister från körernas egna led. Dirigenter var Gunilla Kindahl Broberg och Erik Svensson. 2012 samarbetade körerna vid en musikgudstjänst i Norrbärke kyrka och 2013 var vi tillbaka igen i Söderbärke. Hösten 2014 har samarbetet fått vila pga att vår kör har påbörjat arbetet inför det kommande 100-års jubiléet.

Allsångskvällar i ”hälsans tecken” Under april 2011 genomförde kören för första gången en allsångskväll under Hälsoveckan. Det är ju ett känt fenomen att sången frigör endorfiner i kroppen och det i sin tur gör att kroppen mår väldigt bra. Alltså är sång enormt bra för hälsotillståndet! Det blev en uppskattad hälsokväll! Dessa allsångskvällar har fortsatt på liknande vis under 2012, 2013 och 2014. Markku Miettinen, saxofon, Staffan Pettersson och Per Andersson, gitarr och Mervi Sahlman flöjt & piano har förstärkt upplevelsen av att få sjunga tillsammans.

”Önskekonserter” – 2011 & 2012 I maj 2011 anordnade kören en ”körens önskekonsert” där innehållet var körens egna önskesånger. Då sjöngs allt från ”Ave Maria” till ”Vals i tango”. Publiken var helt hänförd, applåderna ville inte sluta och dessutom fick körsångarna verbal uppskattning från publiken mellan applåderna! En ny ”önskekonsert” ägde sedan rum i juni månad året därpå med samma lyckade resultat.

Manskören 100 år (2012) Blandade kören medverkade genom att under hösten 2011 påbörja instuderingen av några nya körsatser och ”Förklädd gud” tillsammans med Manskören inför samarbetet med Manskören vid deras 100-års jubileum i början av 2012. Lördagen den 18 februari 2012 gick så Manskörens 100-års jubileumskonsert av stapeln i kyrkan. Här medverkade de tre körerna (Manskören, Blandade kören & Cantilena-kören) tillsammans med Grängesbergs Orkesterförening i en klang och jubelföreställning av sällan skådat slag. Konserten blev mycket lyckad och särskilt ska nämnas den uppskattning publiken gav i   Elgar´s   ”Pomp and circumstance” nr. 1 genom ett riktigt aktivt deltagande som sporrade till stordåd!

KYRKANS HUS – Invigning – 2012 Under slutet av september månad invigdes Kyrkans Hus (f.d. Rubens möbler) kyrkans nya församlingslokaler. Kören dirigerades av v dirigenten Mervi Sahlman både i kyrkan och i Kyrkans Hus och biskopen Thomas Söderberg förrättade invigningen. Körsången blev mycket uppskattad!

Jubilatedagar Ett flertal av körens sångare har under en följd av år deltagit i av Västerås Stifts Kyrkosångsförbund anordnade Jubilatedagar på Stiftsgården och de senaste två åren i Nora. Här har sjungits mycket blandad musik under ledning av förbundsdirigenterna Marie Nordenmalm och Jörgen Engström och med medverkan av kända musiker såsom Björn J:son Lindh. Under våren 2014 gjordes i Nora ett antal satser ur Duke Ellingtons ”Sacred Concert” med solist, kör och Lindesbergs Storband.

Nationaldagsfirande Alltsedan firandet startade i form av ”Svenska Flaggans dag” på 1980-talet för att därefter övergå i nationaldagsfirande har kören under alla år sjungit vid firandet på Bellmansgården den 6 juni.

Välkomnande av Kyrkoherdar Under åren 2010 – 2014 har det varit en väldigt stor omsättning på kyrkoherdar i vår församling. Kören har välkomst-sjungit för tre kyrkoherdar nämligen Willy Ekström, Niklas Lång och Daniel Eklund och sjungit  vid Willy Ekströms avskedspredikan under den här korta perioden. Biskopen har fått göra täta besök i församlingen!

Våren 2014  –  Körkonsert I slutet av februari 2014 gjorde Kyrkokören, Cantilena-kören och Manskören tillsam-mans med Grängesbergs Orkesterförening och Maria Keohane en omfattande konsert med många av musikens pärlor i form av några satser ur Haydn´s ”Skapelsen”; Verdi´s ”Fångarnas kör” ur Nebukadnessar; Mozart´s ”Laudate dominum”, Benny Andersson´s ”Klinga mina klockor” mm, mm. Det blev en härlig musikalisk eftermiddag i kyrkan!

Hösten 2014  –  förberedelser inför 2015 Hösten 2014 har arbetet med förberedelser och övningar inför  Blandade körens kommande 100 års jubileumskonsert, lördagen den 30 maj 2015, påbörjats på allvar. Med start hösten 2014 och fortsättning våren 2015 pågår inspelningar för en kommande CD utöver alla andra förberedelser. Det kommande jubileet ska bli något utöver det vanliga eftersom vi bara fyller 100 år,  en gång.

(Skrivet av ordförande Mervi Sahlman och körledaren Erik Svensson)