85-års Jubileum

2000

20000520 Jubileumskonsert_1 20000520 Jubileumskonsert_2a autokorr 20000520 Jubileumskonsert_2b autokorr 20000520 Jubileumskonsert_3 20000520 Jubileumskonsert_4a autokorr 20000520 Jubileumskonsert_4b autokorr

20000520 Jubileumskonsert_5a autokorr
Fr. vä. Erik Svensson, Staffan Carlsson, Mervi Sahlman, Jörgen Engström, Ulf Hällqvist

Och festen!
Efter jubileumskonserten i kyrkan åkte kören med respektive till ”Nya hotellet” för middag och trevlig samvaro. Under kvällen uppträdde bl. a några av damerna i kören i kördräkter. Yvonne Eriksson presenterade gruppen och sjöng verserna. De sjöng ”Ovan där” men texten var inte den vanliga, utan den här var skriven av Bertil Danielsson. Damerna lät kördräkterna falla och fortsatte låten i sina festkläder.

20000520 Jubileumskonsert fest_3 autokorr Yvonne Eriksson
Yvonne Eriksson som ”Ungmön Olga”

20000520 Jubileumskonsert fest_5bb autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_5aa autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_4b Mervi autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_4a autokorr

20000520 Jubileumskonsert fest_7bb autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_7aa autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_2bb autokorr 20000520 Jubileumskonsert fest_2aa autokorr