DD 30/12-2014

main-logo

Norrbärke kyrkokör firar 100 år

dd1

dd2

En vital kyrkokör som firar 100 år 2015. Det handlar om Norrbärke Kyrkokör i Smedjebacken. Den grundades av Calle Brodin som också var en hängiven akvarellmålare. – Vi efterlyser hans tavlor till en särskild utställning under jubileet, säger Gun Magnusson Forsberg, vice ordförande i kören.

Körsången är ännu en livskraftig folkrörelse i Sverige. Det märks inte minst ute i landsorten. Utan körsång skulle det bli oerhört tyst i kyrkor och konsertsalar, inte minst i jul- och nyårstider. Under medeltiden, när den kristna musiken blomstrade som mest, hade kyrkokören en mycket central plats inom kyrkans musikliv. Kyrkosångrörelsen spelar ännu i dag en mycket viktig roll i varje kristen församling. Det finns i dag drygt 100 000 aktiva körsångare i Sverige.

Körsången utgör alltjämt en väsentlig del i ett livaktigt kulturliv i varje lokalsamhälle. I Smedjebacken finns bland annat Smedjebackens musiksällskaps blandade kör och Norrbärke kyrkokör. Den närmar sig den aktningsvärda åldern av 100 år 2015.
Det var mitt under det brinnande första världskriget som dåvarande musikdirektören Calle Brodin väckte idén om att bilda en kyrkokör på orten. Han arbetade till vardags som kantor och hade upptäckt att musikintresset bland församlingsborna var stort.

Det sattes in en annons i Borlänge Tidning. Musiksällskapets uppgift skulle vara att ”genom anordnande av musikaftnar och konserter väcka och underhålla intresset för tonkonsten i samhället.

”Musiksällskapet värvade snart 100 personer. Av dessa blev 44 aktiva medlemmar. Det arrangerades bejublade konserter i Norrbärke kyrka med både kör och orkester. Repertoaren bestod bland annat av verk av Rickard Wagner och Edward Grieg.

Nu skriver vi snart 2015. Kören består i dag av ungefär lika många aktiva medlemmar (48) enligt körledaren Erik Svensson. Hans insats för den lokala kör- och kyrkomusiken har varit av mycket stor betydelse. Han övertog tjänsten som kyrkokantor 1971 efter Holger Pettersson.
Erik Svensson blev därmed den fjärde i raden att leda körens musikaliska arbete. Detta är också något alldeles speciellt med Norrbärke kyrkokör. Under sitt snart 100 åriga liv har kören ”bara” haft fyra körledare. Dess första ledare, Calle Brodin, ledde kören i 32 år. Han efterträddes 1947 av Waldemar Holm som ledde verksamheten ända fram till sin död 1967.Då tog körens vice dirigent Holger Pettersson över ledarskapet. Men ingen av dem har tjänstgjort lika länge som Erik Svensson. Under 2015 har han varit ledare för körsångarna i 44 år. Erik Svensson har med andra ord sett olika generationer av sångare komma och gå.

– Vad som också utmärker vår kör är att vi ändå är så pass många. I vanliga fall rör det sig om 20-30 körsångare, berättar Erik Svensson.

Majoriteten består av kvinnor. Så ser det ut i de allra flesta kyrkokörer.

Under Erik Svenssons ledning har körens repertoar ändrats med tiden. Den har en större bredd och är mer modern. Här förekommer även andra genrer som operetter, schlagers, pop, folkmusik och musikaler. Det finns sedan länge ett särskilt programråd som arbetar med repertoaren.

Varför sjunger man i kör? Frågan har ett lika enkelt som självklart svar. Man mår bra av att sjunga tillsammans. Det vet alla som någon gång sjungit i kör. Därför kommer inte heller forskningsresultaten som en överraskning.

Flera vetenskapliga studier visar på ungefär samma resultat. Ett forskarlag i Göteborg lät 15 körsångare utföra tre olika sångövningar samtidigt som deras hjärtrytm registrerades. Resultatet visade att musikens melodi och struktur hade en direkt koppling till hjärtaktiviteten. Den gemensamma sången gjorde även att deltagarnas hjärtrytm synkroniserades – den steg och sjönk i samma takt.

Jag läser en artikel om att körsång på ett demensboende lett till att förbrukningen av mediciner mot oro och aggressivitet gått stadigt ned.

Körsång förbättrar även förmåga till samarbete. Om inte annat så är också den här formen av kulturell aktivitet ett sätt att också skapa en social verksamhet. Den snart 100-åriga jubilaren i Smedjebacken har gjort åtskilliga framträdanden i kommunens olika äldreboenden genom åren, exempelvis vid valborgsmässofirandet.

Nu planerar kören för ett stort jubileumsfirande i slutet av maj tillsammans med ortens andra körer. Wolfgang Amadeus Mozarts Mässa nr 14, den så kallade Kröningsmässan, kommer att framföras tillsammans med orkester och fyra professionella gästsolister. Det sätter lite extra nerv och koncentration under repetitionskvällarna i vinter och vår. I samband med jubileumskonserten kommer Kyrkosångförbundet att dela ut förtjänsttecken.

– Vi vill också lyfta fram körens grundare, Calle Brodin. Han var också en hängiven akvarellmålare på sin fritid, berättar Gun Magnusson Forsberg, vice ordförande i Kyrkokören. Hon vill gärna komma i kontakt med folk som har en akvarell av Calle Brodin.

– Vår tanke är att göra en utställning med hans tavlor under jubileumet. Ni kan gärna kontakta mig direkt, säger Gun Magnusson Forsberg. Även om det råder full aktivitet i dag så finns det förstås en viss oro inför framtiden.

– Det skulle ju inte skada om vi fick fler unga sångare till kören, säger Erik Svensson. Han ser en fara i att skolan minskat på musikundervisningen.

– Allmänbildningen har minskat inom musikens område. Förr var det obligatoriskt att sjunga. En timme musik i veckan är alldeles för litet, tycker Erik Svensson.

Länk till denna tidningsartikel i DD om kören. Publicerad

Ulf Lundén

023-475 76ulf.lunden@daladem.se

Staffan Björklund

023-475 64staffan.bjorklund@daladem.se