Körhyllning av Putte

Så kan dä’ ha vatt från början!?

Med taktfasta steg han in smått i flin och bad om att få annonsera.
Man frågte ”Vem är ni”?  Han svarte ”Brodin, musikdirektör med mera”
Jo, saken är den, att jag plötsligt har märkt ett ökat intresse för sången,
och detta i sin tur i tronen mig stärkt, att tiden är mogen sätta igång en
samlad grupp, ett musiksällskap med både orkester och sång,
som skulle fungera och täppa ett gap, som annars kan uppstå den gång,
intresset för tonkonsten i våran värld falnar, dör bort mitt i stressen
och säg, redaktör’n, är musiken väl värd ett öde bättre… förresten
skriv i annonsen du välkommen är, att komma och diskutera
om sång och musik med en uppläggning där, målet musik men åt flera.
Och där har ni upptakt och här resultat, fast 100 år långa har svunnit
och frågan man ställer idag är så klart, – Vad har kören med tiden vunnit?
Framgångar, jubel, båd’ glädje och sorg, resor runt stor del av riket,
körträff vid Siljan och i Göteborg – Alldahl var senaste skriket!
Nya idéer och mångt ansiktslyft, kördräkt, att få jubilera
har dock ej ändrat på målet ett dyft, målet musik – men åt flera.

Med hälsningar från Putte Dahlström, Norberg