Evenemang

Vi har valt att lägga ut alla evenemang på Facebook i fortsättningen!

Klicka här så kommer du direkt dit Smedjebackens blandade kör & kyrkokör!

 

 

.

Körens program våren 2018

Lördag 10/3 kl 16,00

Allsångskonsert i Norrbärke kyrka

Fredag 30 mars kl 15,00

Långfredags gudstjänst

Söndag 1 april kl 11,oo

Påskdagsmässa

Måndag 30 april

Kören sjunger in våren vid äldreboenden

Lördag 2 juni kl 16,00

Körkonsert i Norrbärke kyrka

Körens program våren 2017

Lördag 28/1 kl 15,00
Stora Tuna kyrka.
Körsång vid vigsel av Mats och Linda Englund

Lördag 11/2
Körsång, kontraktsdag i Ludvika Ulrika kyrka
Konsert i Ulrika kyrka 18,00

Söndag 12/2 kl 11.00
Körsång vid avskedspredikan för Unni Wiig Sandberg

Onsdag 29/3 kl 19,oo
Körsång vid andrumsmässa i Norrbärke kyrka

Fredag 14/4 kl 15,00
Långfredags-gudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 16/4 kl 11,00
Påskdag i Norrbärke kyrka

Söndag 30/4 Valborgsmässoafton
Sång vid äldreboenden

Lördag 27/5 kl 16,00
Körkonsert i Norrbärke kyrka

Tisdag 6/6 kl 14,00
Deltagande vid Nationaldagsfirande vid Bellmansgården

Körens program hösten 2016

Söndag 2/10 kl 11,00
Norrbärke kyrka. Gudstjänst

Kyrkokören.

Lördag 5/11 kl 16,00 Alla Helgons dag
Minnesgudstjänst i Norrbärke kyrka.
Kyrkokören

Söndag 27/11 kl 11,00
Första Advent i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. 

Lördag 10/12 kl 16,00
Julton i Norrbärke kyrka

Kyrkokören, tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan.

Söndag 25/12 kl 6,00
Julotta i Norrbärke kyrka
Kyrkokören.

Lördag 31/12 kl 16,00
Nyårsbön i Norrbärke kyrka
Kyrkokören och sångare från Smedjebackens manskör

 

 

Körens program våren 2016

Söndag 7/2 kl 11,00
Norrbärke kyrka. Fastlagssöndagen.
Kyrkokören.

Söndag 13/3  kl 11,00
Norrbärke kyrka. Jungfru Marie Bebådelsedag.
Kyrkokören.

Fredag 25/3 kl 15,00
Norrbärke kyrka. Långfredagsgudstjänst.
Kyrkokören.

Söndag 27/3 kl 11,00
Norrbärke kyrka. Påskkdagen, gudstjänst.
Anders Eldestrand trumpet, Markku Miettinen saxofon.
Kyrkokören.

Lördag 30/4 Valborg.
Vårsånger på äldreboenden.
Kyrkokören.

Lördag 6/6 Nationaldagen.
Sång vid Bellmansgården.
Kyrkokören.

Lördag 11/6 kl 16,00
Konsert i Norrbärke kyrka.

Med Bach´s kantat nr. 106, med solister & kör på repertoaren.
AffischKonsert20160611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körens program hösten 2015

Söndag 13/9 kl 11,00
Kören sjunger vid välkomst-gudstjänst för komminister Unni Wiig-Sandberg i Norrbärke kyrka

Lördag 31/10 kl 16,00 Alla Helgons dag
Minnesgudstjänst i Norrbärke kyrka.
Kyrkokören, Maria Bergman & Ulf Hällqvist, sångsolister.
Mervi Sahlman piano, Markku Miettinen saxofon,
Erik Svensson orgel & dirigent.

Onsdag 11/11 kl. 19,00 ”Klassiska pärlor”
Norrbärke kyrkokör gör ett program innehållande klassiska favoriter såsom

Händels ”Dagen är nära” och Bachs ”Jesu bleibet meine freunde”.
Norrbärke kyrkokör, Erik Svensson, Patrik Ahlberg, flöjt och Staffan Sjögren, gitarr.

Söndag 29/11 kl 11,00 Första Advent i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. Ulf Hällqvist sångsolist, Mervi Sahlman piano,
Anders Eldestrand trumpet, Markku Miettinen saxofon, Erik Svensson dirigent.

Lördag 5/12 kl 16.00 Julton i Norrbärke kyrka
Kyrkokören, Cantilena-kören tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan.
Ulf Hällqvist sångsolist, Mervi Sahlman piano,
Erik Svensson, Staffan Carlsson dirigenter för körerna.
Elevorkester och  från kulturskolan.
Utdelning av Eriks Svenssons musikstipendium.

Fredag 25/12 kl 6,00 Julotta i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. Markku Miettinen saxofon, Anders Eldestrand trumpet, Mervi Sahlman piano,

Anna-Karin Forssén & Ulf Hällqvist sångsolister, Erik Svensson dirigent & organist.

.
Torsdag 31/12 kl 16,00 Nyårsbön i Norrbärke kyrka
Kyrkokören och sångare från Smedjebackens manskör

 

Körens program våren 2015

Söndag 4/1 kl. 11,00
Kören sjunger på högmässan.
Vi avtackar Stina Svan som slutat hos Norrbärke församling.
Stina bor och arbetar nu i Stockholm.

Lördag 7 mars kl. 15,00
Musik-café med allsång i Gubbo Folkets Hus.
Kören kommer att bjuda på egna sånger och allsånger.
Vidare kommer det att bjudas på visor och några härliga jazzballader av
vår eminenta orkester som ser fram emot att se dagens ljus i Gubbo, bestående av:
Staffan Pettersson, Ulf Hällqvist & Yvonne Eriksson sjungandes,
Markku Miettinen på saxofon & gitarr, Mervi Sahlman piano och Per Andersson gitarr!
Erik Svensson dirigerar. Välkommen!

Fredag 3 april kl. 15.00
Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören.

Söndag 5 april kl. 11.00
Påskdagsmässa
Kyrkokören. Anders Eldestrand trumpet, Markku Miettinen saxofon.

Torsdag 30 april Valborg
Sång på äldreboenden.

Torsdag 21 maj Skivsläpp
Vi släpper vår nyinspelade CD med körmusik, sångsolister från kören, saxofon & orgel och orgelsolo!

Vi samlas kl. 19,00 i Kyrkans hus.
CdreklamWeb

 

Lördag 30 maj kl. 16,00 Kören 100 år! Jubileumskonsert i Norrbärke kyrka.
Jubileum

Lördag 6 juni
Medverkar Kyrkokören vid nationaldagsfirandet på Bellmansgården

 

Körens program hösten 2014

Lördag 6/9
Kören sjunger vid bröllop i Norrbärke kyrka

Lördag 1/11 kl 16,00 Alla Helgons dag
Minnesgudstjänst i Norrbärke kyrka.
Kyrkokören. Markku Miettinen saxofon, Mervi Sahlman piano,
Ulf Hällqvist sångsolist, Erik Svensson dirigent.

Söndag 30/11 kl 11,00 Första Advent i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. Anders Eldestrand trumpet. Mervi Sahlman piano,
Ulf Hällqvist sångsolist, Erik Svensson dirigent.

Lördag 6/12 kl 16.00 Julton i Norrbärke kyrka
Kyrkokören, Cantilena-kören tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan.
Markku Miettinen saxofon, Mervi Sahlman piano, Ulf Hällqvist sångsolist,
Erik Svensson dirigent. Orkester och dirigenter från kulturskolan.

Torsdag 25/12 kl 6,00 Julotta i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. Markku Miettinen saxofon, Anders Eldestrand trumpet, Mervi Sahlman piano,
Anna-Karin Forssén & Ulf Hällqvist sångsolister, Erik Svensson dirigent & organist.

Onsdag 31/12 kl 16,00 Nyårsbön i Norrbärke kyrka
Kyrkokören tillsammans med sångare från Smedjebackens manskör.

Körens program våren 2014

Söndag 2 februari kl. 11.00
Kyndelsmäss i kyrkan

Fre-sön 7-9 mars
Jubilatedagar i Nora. Duke Ellington sacred consert framförs i Nora kyrka sön 9 mars tillsammans med Lindesbergs storband

Lördag 22 mars kl.16.00
Konsert i Norrbärke kyrka tillsammans med Smedjebackens Manskör, Cantilena-kören och Grängesbergs orkesterförening
och solisterna Maria keohane & Ulf Hällqvist, Dir.: Erik Svensson

Fredag 18 april kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören, Mervi Sahlman piano. Dir.: Erik Svensson

Söndag 20 april kl. 11.00 Påskdagsmässa
Kyrkokören; Mervi Sahlman piano, Anders Eldestrand, trumpet. Dir.: Erik Svensson

Onsdag 30 april
Sång på Gläntan och Solhöjden.

Fredag 6 juni
Medverkar Kyrkokören vid nationaldagsfirandet på Bellmansgården

Körens program Hösten 2013

Lördag-söndag 31/8-1/9 Körinternat
i Snöå Bruk med Mattias Danielsson.

Lördag 19/10 kl 16,00 Musikgudstjänst i Söderbärke kyrka
Tillsammans med Söderbärke kyrkokör. Markku Miettinen saxofon.

Söndag 27/10 kl 15,00 Välkommnade av vår nya kyrkoherde Daniel Eklund i Norrbärke kyrka
under medverkan av biskop Thomas Söderberg m.fl

Lördag 2/11 kl 16,00 Alla Helgons Dag
Minnesgudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 1/12 kl 11,00 Första Advent i Norrbärke kyrka
Kyrkokören. Anders Eldestrand trumpet.

Lördag 14/12 kl 16.00 Julton i Norrbärke kyrka
tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan

Söndag 25/12 kl 6,00 Julotta i Norrbärke kyrka

Lördag 31/12 kl 16,00 Nyårsbön i Norrbärke kyrka
tillsammans med Smedjebackens manskör

Körens program våren 2013

Söndag 27/1 kl 11,00 Stina Svan
ny präst i församlingen välkomnas på Högmässan,
efter gudstjänsten smörgåstårta i Kyrkans hus

Söndag 16/2 kl 11,00 Fastlagssöndag
Kyrkokören, Dir.: Erik Svensson

8-10/3 Jubilatedagar i Nora
Missa Brevis av Mozart studeras in; framförs sedan i Nora kyrka på söndagen

Söndag 17/3 kl. 11.00 Jungfru Marie Bebådelsedag
Kyrkokören, Dir.: Erik Svensson

Fredag 29/3 kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören, Dir.: Erik Svensson

Söndag 31/3 kl. 11.00 Påskhögmässa
Kyrkokören; Anders Eldestrand, trumpet. Dir.: Erik Svensson

Torsdag 23/5 kl. 19.00 Hälsosång – ”Släpp endorfinerna loss”
Musik-Café i Kyrkans hus med kyrkokören och instrumentalister.

Onsdag 6/6 Medverkar Kyrkokören vid nationaldagsfirandet på Bellmansgården

Körens program Hösten 2012

Lördag-söndag 8-9/9
Körinternat i Snöå Bruk

Söndag 23/9 11.00
Mässa i Norrbärke kyrka
Biskop Thomas Söderberg medverkar i gudstjänsten och vid invigningen av vårt nya Kyrkans hus. Kyrklunch

Söndag 28/10 kl 16,00
Konsert tillsammans med Söderbärke kyrkokör i Norrbärke Kyrka

Lördag 3/11 kl 16,00
Alla Helgons Dag Minnessgudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 2/12 kl 11,00
Första Advent i Norrbärke kyrka

Lördag 15/12 kl 16.00
Julton i Norrbärke kyrka tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan

Söndag 25/12 kl 6,00
Julotta i Norrbärke kyrka

Lördag 31/12 kl 16,00
Nyårsbön i Norrbärke kyrka
tillsammans med Smedjebackens manskör

Körens program våren 2012

Lördag 28/1 kl 10,00
Vi övar med sångpedagog Mattias Danielsson i Församlingshemmet tillsammans med Smedjebackens manskör

Lördag 18/2 kl 16,00
SLUTSÅLT!
Smedjebackens manskör fyller 100år!
Jubileumskonsert Norrbärke kyrka i Smedjebacken
En stor festkonsert tillsammans med:
Smedjebackens Manskör, Blandade kören i Smedjebacken, Cantilena-kören, Grängesbergs orkesterförening.
Sångsolister: Maria Keohane, Peter Resare, Peter Östlund
Dirigenter: Staffan Carlsson & Erik Svensson.
Konserten ges i två avdelningar. Som slutnummer får ni höra
Lars-Erik Larssons Förklädd Gud
OBS! Inga biljetter kvar vid dörren!

Söndag 11/3 kl. 15.00 Mottagandegudstjänst av vår nye kyrkoherde.
Niklas Lång installeras i Norrbärke Församling av biskop Thomas Söderberg
Kyrkokören, Cantilena-kören, Manskören
Anders Eldestrand, trumpet. Markku Miettinen, saxofon, Dir.: Erik Svensson

Söndag 25/3 kl. 11.00 Avskedspredikan av kyrkoherde Willy Ekström
Kyrkokören, Cantilena-kören, Manskören
Anders Eldestrand, trumpet. Markku Miettinen, saxofon, Dir.: Erik Svensson

Fredag 6/4 kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst
Kyrkokören, Dir.: Erik Svensson

Söndag 8/4 kl. 11.00 Påskhögmässa
Kyrkokören; Anders Eldestrand, trumpet. Markku Miettinen, saxofon, Dir.: Erik Svensson

Torsdag 24/5 kl. 19.00 Allsångskväll i Hälsoveckan

Lördag 26/5 kl. 15.00 Sång vid bröllop i Norrbärke kyrka

Onsdag 6/6 Medverkar Kyrkokören vid nationaldagsfirandet på Bellmansgården

Lördag 9/6 kl. 16.00 Kyrkokörens ”Önskekonsert” i Norrbärke kyrka

Körens program hösten 2011

Torsdag 25/8 kl 19,00
Körupptakt i Barkenstugan med catering & sång

Lördag 27/8
Sång vid dop tillsammans med Smedjebackens manskör i Norrbärke kyrka

Lördag 22/10 kl 10,00
Vi övar med sångpedagog Mattias Danielsson i Församlingshemmet tillsammans med Smedjebackens manskör

Lördag 5/11 kl 16,00
Alla Helgons Dag Minnessgudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 27/11 kl 11,00
Första Advent i Norrbärke kyrka

Lördag 17/12 kl 16.00
Julton i Norrbärke kyrka tillsammans med Smedjebackens manskör och Kulturskolan

Söndag 25/12 kl 6,00
Julotta i Norrbärke kyrka

Lördag 31/12 kl 16,00
Nyårsbön i Norrbärke kyrka
tillsammans med Smedjebackens manskör

 Körens program våren 2011

Söndag 20/2 kl 11,00
Septuagesima Gudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 27/3 kl 11,00
Jungfru Maria Bebådelsedag i Norrbärke kyrka

Fredag 22/4 kl 15.00
Långfredagsgudstjänst i Norrbärke kyrka

Söndag 24/4 kl 11,00
Påskdagen Högmässa i Norrbärke kyrka

Lördag 30/4
Valborgsmäss Gläntan & Solhöjden

Fredag 6/5
Knytkalas för körmedlemmar i Barkenstugan

Tors 12/5 kl. 19,00
Allsång i församlingshemmet
Ingår i program för Hälsoveckorna

Lördag 28/5 kl. 17,00
Toner vid Barken i Norrbärke kyrka
Önskekonsert med våra egna önskningar!

Måndag 6/6
Nationaldagsfirande